Cursus Vertrouwenscontactpersoon

Inleiding

Flevolandse verenigingen kunnen op 14 april aanstaande, gratis iemand op laten leiden tot vertrouwenscontactpersoon. Dit wordt mogelijk gemaakt door de Gemeente Zeewolde in samenwerking met Sportservice Flevoland, alle Flevolandse gemeenten en een aantal sportbonden.

Aanbod

Indien een slachtoffer van seksuele intimidatie of ander ongewenst gedrag hiervan melding wil doen, is daarvoor een vertrouwd aanspreekpunt binnen de vereniging of bond nodig. Het ontbreken van een luisterend oor, van iemand die de klacht serieus neemt en raad geeft, maakt dat slachtoffers er vaak vanaf zien hun klacht te melden. Zeer ongewenste en voor slachtoffers pijnlijke situaties blijven zo voortbestaan. Om deze reden zijn alle bonden en steeds meer verenigingen overgegaan tot het aanstellen van een Vertrouwenscontactpersoon (VCP). Deze personen zijn opgeleid door NOC*NSF.
Tijdens deze training wordt aandacht besteed aan de positie die de VCP inneemt wanneer er sprake is van ongewenst gedrag. Hoe wordt iemand opgevangen die iets komt melden of vragen, waar kan een beschuldigde terecht en hoe kan een bestuur ondersteund worden wanneer er een melding is of wanneer zij preventiebeleid willen ontwikkelen? De training is niet alleen theoretisch, maar ook gericht op de praktijk. Er worden bijvoorbeeld praktische gesprekstechnieken geoefend. Al met al een veelzijdige training waarin de verschillende kanten van het werk van de VCP worden toegelicht en geoefend. De opleiding wordt afgesloten met een certificaat van NOC*NSF Academie voor Sportkader.
De scholing is bedoeld voor professionals en vrijwilligers binnen bonden en verenigingen. Een VCP moet onafhankelijk zijn en mag derhalve geen bestuursfunctie hebben. Deelnemers aan de training hebben een leeftijd van minimaal 25 jaar en HBO denkniveau.

Datum: Zaterdag 14 april 2018
Tijd: 9.00 - 17.00 uur
Locatie: Zeewolde
Kosten: Deze cursus wordt gratis aangeboden voor Flevolandse verenigingen
Aanmelden: Stuur een mail naar edwin@zeewoldesportiefengezond.nl

Deze bijeenkomst is een initiatief van Sportservice Flevoland, Gemeente Zeewolde, De Meerpaal, Welzijn Lelystad, Carrefour Noordoostpolder, Caritas Urk, Gemeente Almere, KNVB, NeVoBo en KNGU