2. Sport- en beweegakkoord

Inleiding

Lokaal Sport- en Beweegakkoord 
Uitvoering
 
Na het bereiken van het akkoord is het nu tijd voor de uitvoering. Iedere vereniging, organisatie, maar ook individuele inwoner wordt uitgenodigd om hun ideeën of plannen aan te dragen. Wie een goed gefundeerd plan heeft kan hier ondersteuning in ontvangen. Hiervoor is een uitvoeringsbudget beschikbaar van € 20.000 per jaar voor de periode 2020-2022. Dit uitvoeringsbudget kan worden verdeeld over verschillende projecten. Daarnaast is er budget beschikbaar voor deskundigheidsbevordering, scholing en begeleiding.

Uitvoeringsbudget voor plannen en acties

Ieder plan of actie dat ons dichter brengt bij het behalen van de doelstellingen van het Sportakkoord (zie downloads onderaan de pagina) is welkom. Denk aan initiatieven waarmee de beweegvaardigheid wordt verhoogd van jeugd of juist ouderen, waarmee verenigingen of accommodaties toekomstbestendiger worden. Voor het beweegvriendelijk inrichten van de openbare ruimte, een plan waarmee samenwerking tussen beweegaanbieders wordt bevorderd of meer mensen toegang krijgen tot passend beweegaanbod. Ieder plan waarmee Zeewolde dichter komt bij het behalen van deze doelstellingen is welkom. Groot of klein, dien ze in!

Hulp en informatie
We kunnen ons voorstellen dat u nog wel wat hulp kan gebruiken bij het bedenken en de uitwerking van de plannen. De Begeleidingsgroep organiseert daarvoor een aantal (online) informatiemomenten waarop volop gelegenheid is voor het stellen van vragen of om ideeën te toetsen. De komende bijeenkomsten zijn op 9, 16 en 23 februari om 19:30 uur. Aanmelden kan tot 2 dagen voor de bijeenkomst. U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar info@sportencultuurzeewolde.nl

Indienen van een plan
Om in aanmerking te komen voor uitvoeringsbudget kunt u een plan indienen voor een project of een actie. De eerstvolgende deadline voor het indienen van plannen is 1 maart 2021. Gedurende het jaar zullen nog drie verschillende momenten worden aangewezen.

Voor het opstellen en indienen van een plan of actie is een format beschikbaar waarin het plan kan worden beschreven. Naast een projectbeschrijving wordt in dit korte plan wordt een onderbouwing gevraagd. 
U kunt uw projectplan aanleveren bij het Begeleidingsteam door te mailen naar ''info@sportencultuurzeewolde.nl''.
Is het opstellen van een plan toch lastig of twijfelt u aan de haalbaarheid van uw plan. Vraag gerust om hulp.
 
Beoordeling
Ieder ingebracht project en elke activiteit zal door het begeleidingsteam worden getoetst op relevantie en kwaliteit aan de hand van een aantal criteria. Per criteria wordt een score toegekend op een schaal van 1 tot 5. Aan de hand van de totaalscore wordt bepaald of het budget al dan niet wordt toegekend. Sommige criteria wegen zwaarder dan andere criteria. U ontvangt binnen twee weken na indiening een eerste reactie op uw aanvraag.
Bekijk het beoordelingsformulier >


Budget voor aanvullende services
Naast het uitvoeringsbudget is er geld beschikbaar voor deskundigheidsbevordering, scholing en begeleiding. Denk aan een Inspiratiesessie Kansen 50+, Begeleidingstraject verduurzaming sportaccommodaties, Coach de Coach en veel meer. Klik hier voor een overzicht.


Zie in de Downloads onderaan de pagina voor;
- Lokaal Sport en Beweegakkoord Zeewolde
- Aanvraagformulier uitvoeringsbudget 
- Begeleidingsteam 

 

Downloads

Bestand downloaden
Bestand downloaden