Platform Sport en Bewegen

Platform Sport en Bewegen

Inleiding

In het Sportcafé van vorig jaar, is de oprichting van het Platform Sport en Bewegen Zeewolde ter sprake gekomen. Een platform gericht op kennisdeling, netwerkontwikkeling en lokale samenwerking. Inmiddels zijn de ideeën voor het platform verder uitgewerkt door Sybrigje Westerhof, Edwin Korenberg en Marko van der Schoot.

De eerste bijeenkomst heeft op 4 september plaatsgevonden. Deelnemers waren tevreden over deze avond en kijken positief aan tegen een vervolg. Er zal een nieuw platformoverleg georganiseerd worden in januari 2019 (KV Wolderwijd heeft zich
aangeboden als gastheer), waarin de vorm en afbakening van het platform Sport & Bewegen een onderdeel van het programma zal zijn.

Contact

Platform Sport & Bewegen

Sybrigje Westerhof