3. Sport- en beweegakkoord

3. Sport- en beweegakkoord

Inleiding

Lokaal Sport- en Beweegakkoord 
Begeleidingsteam
 
De uitvoering van het Lokale Sport- en Beweegakkoord wordt begeleid door een zogenaamd Begeleidingsteam. Het Begeleidingsteam is voortgekomen uit o.a. de eerdere klankbord bijeenkomsten met sport, zorg en onderwijs. 

Naast het toezien op de uitvoering is het team verantwoordelijk voor de inzet en toekenning van uitvoeringsbudget. Daarnaast organiseert de Begeleidingsgroep (online) bijeenkomsten waarop vragen kunnen worden gesteld of ideeen tegen het licht kunnen worden gehouden.

De eerstvolgende bijeenkomsten zijn op 6, 15, 19, 20 of 22 oktober. Aanmelden kan tot 2 dagen voor de bijeenkomst. Klik hier om u aan te melden >
 
Deelnemers Begeleidingsteam
Nicole Liefhebber – Eigenaar Way2Move Zeewolde (sport en gezondheid)
Michelle Volk – Coördinator Buurtsportcoaches Zeewolde (sport en welzijn)
Sybrigje Westerhof – Projectleider Grenzeloos Bewegen (sport en zorg)
Jan van de Bovenkamp – Voorzitter Hsv Ons Stekkie Zeewolde (sport)
Jos Groot Koerkamp – Voorzitter van de Stichting Exploitatie Sportvoorzieningen de Horst (sport)
Gert Visscher - Voorzitter Stichting Talent Ontwikkeling Zeewolde (sport)
Bob Verstralen - Beleidsadviseur sport gemeente Zeewolde (sport en recreatie)
Marko van der Schoot - Beleidsadviseur sport gemeente Zeewolde (sport en recreatie)
Marijke van de Beek - Vakdocent bewegingsonderwijs (sport en onderwijs)
 
 
Lees verder (onder aan de pagina bij Downloads);
- Lokaal Sport en Beweegakkoord Zeewolde
- Aanvraagformulier

Downloads

Bestand downloaden
Bestand downloaden