Buurtsportteam

Inleiding

In de gemeente Zeewolde is het Buurtsportteam Zeewolde Sportief en Gezond actief. De buurtsportcoaches van het team ondersteunen lokale initiatieven om de Zeewoldense bevolking meer in beweging te laten komen.
Ook organiseren de buurtsportcoaches zelf activiteiten en ondersteunen ze scholen, sportverenigingen, kinderdagverblijven en andere organisaties op hun route naar een actievere en gezondere leefstijl.

Aanbod

Onderwijs:

- Eurofittest om inzicht te krijgen in de fitheid van de basisschoolleerlingen in Zeewolde

- Tussenschoolse activiteiten (speelpleincoaches)

- Gezonde leefstijllessen (voeding, water en bewegen)

- Verbinding maken clinics door sportverenigingen

- Organiseren schoolsportdagen

- Koningsspelen helpen organiseren waar gewenst

 

Verenigingen:

- Ondersteuning schoolsporttoernooien waar gewenst

- Sport en cultuur aanbod (boekje)

- Verbinding maken clinics op scholen

 

Evenementen:

- Vakantie activiteiten (herfstvakantie, kerstvakantie, voorjaarsvakantie en zomervakantie)

- Sportinstuiven

Foto Album