Sport in Onderwijs

Inleiding

Het Buurtsporteam Zeewolde Sportief en Gezond wil graag een actieve en gezonde leefstijl stimuleren bij de jeugd en jongeren. Om dit te bewerkstelligen voeren wij onderstaande activiteiten uit in de gemeente Zeewolde:

 

Aanbod

• Trainers voor de klas
Aanbieden/promoten van sport door sportverenigingen in het onderwijs. De rol van de buurtsportcoach hierin is een initiërende en verbindende. De sportverenigingen zorgen voor het aanbod en de uitvoering.

 

• Promoten Gezonde Leefstijl
Jeugd en jongeren voorlichting geven over een gezonde leefstijl door het aanbieden van Gezonde Leefstijl lessen over voeding, water en bewegen.

• Kwaliteit bewegingsonderwijs
De buurtsportcoach ondersteunt scholen op het gebied van bewegingsonderwijs en gaat zich ook bezighouden met kinderen met overgewicht en de verbinding tussen schools- en naschoolsaanbod. Hiervoor kan een school een vakdocent inzetten.

• Eurofittest
De kinderen van groep 5 t/m 8 van de basisscholen in Zeewolde voeren de Eurofittest uit aan het begin van het schooljaar. Hierdoor wordt er inzicht verkregen in de fitheid.

• Pleinactiviteiten (speelpleincoaches)
Op de basisscholen worden er in de pauzes activiteiten gegeven door de Buurtsportcoaches en/of de SIO's (Sport Professionals in Opleiding). Waar de behoefte van de scholen ligt kan er ook gebruik gemaakt worden van de Interventie Speelpleincoaches.

• Schoolsportdagen
Jaarlijks zijn er de schoolsportdagen voor groep 5 t/m 8 van de basisscholen in Zeewolde. Tijdens deze schoolsportdagen zijn de kinderen de hele ochtend druk met de verschillende sporten en spellen die uitgezet zijn.

• Koningsspelen
Als er behoefte vanuit de school is, kunnen de Buurtsportcoaches helpen met het organiseren van de Koningsspelen.