Begeleidingsteam

Inleiding

De uitvoering van het Lokale Sport- en Beweegakkoord wordt begeleid door een zogenaamd Begeleidingsteam. Het Begeleidingsteam is voortgekomen uit o.a. de eerdere klankbord bijeenkomsten met sport, zorg en onderwijs. 

Naast het toezien op de uitvoering is het team verantwoordelijk voor de inzet en toekenning van uitvoeringsbudget. Daarnaast organiseert de Begeleidingsgroep (online) bijeenkomsten waarop vragen kunnen worden gesteld of ideeen tegen het licht kunnen worden gehouden.
 
Deelnemers Begeleidingsteam
Michelle Volk – Coördinator Buurtsportcoaches Zeewolde (sport en welzijn)
Sybrigje Westerhof – Coördinator Grenzeloos Bewegen (sport en zorg)
Jan van de Bovenkamp – Voorzitter Hsv Ons Stekkie Zeewolde (sport)
Jos Groot Koerkamp – Voorzitter van de Stichting Exploitatie Sportvoorzieningen de Horst (sport)
Gert Visscher - Voorzitter Stichting Talent Ontwikkeling Zeewolde (sport)
Bob Verstralen - Beleidsadviseur sport gemeente Zeewolde (sport en recreatie)
Marko van der Schoot - Beleidsadviseur sport gemeente Zeewolde (sport en recreatie)
Marijke van de Beek - Vakdocent bewegingsonderwijs (sport en onderwijs)
 

Bob Verstralen

Jan van de Bovenkamp

Jos Groot Koerkamp

Gert Visscher

Marijke van de Beek

Marko van der Schoot

Michelle Volk

Sybrigje Westerhof