Grenzeloos Bewegen

Over Grenzeloos Bewegen

Iedereen doet mee, ook als daar wat extra hulp en aandacht voor nodig is. Grenzeloos Bewegen Zeewolde heeft als doel de deelname aan sport- en beweegaanbod voor mensen met een beperking te vergroten. Aanbod, maar ook het binnen het bereik brengen van het aanbod bij de doelgroep is een belangrijk aandachtspunt.

Grenzeloos Bewegen richt zich op iedereen die geen of moeilijk toegang tot sport- en bewegen. Door een chronische ziekte, lichamelijke of verstandelijke beperking, maar ook als er iets anders is dat iemand weerhoudt om mee te draaien in het reguliere aanbod.

Sport-zorg samenwerking

Grenzeloos Bewegen is sport-zorg samenwerking, waarbij zowel sportaanbieders als samenwerkingspartijen uit zorg en welzijn vertegenwoordigd zijn.

Niet de sport maar de deelnemer staat centraal

Grenzeloos Bewegen is een een sport overstijgend samenwerkingsverband. Niet de sport maar juist de deelnemer staat centraal. Samenwerking met zorg, ouders, scholen én het betrekken van de doelgroep speelt daarin een belangrijke rol, evenals de inzet van sportmaatjes.

Mocht u meer informatie willen dan kunt u ook contact opnemen met Grenzeloos Bewegen.

Dit doet u door te mailen naar het mailadres of te bellen naar 06-26738562.

info@grenzeloosbewegenzeewolde.nl

06-26738562

https://www.grenzeloosbewegenzeewolde.nl