Sport- en beweegakkoord

Inleiding

In de periode 2019-2020 is er met heel veel verschillende partners vanuit sport, onderwijs, welzijn en gezondheid hard gewerkt aan de totstandkoming van een zogenaamd Sport- en beweegakkoord. Een akkoord met veel ambities, maar ook concrete acties en speerpunten. Met als doel het sporten en bewegen te versterken en samen toe te werken naar een gezond en vitaal Zeewolde. In het akkoord worden alle speerpunten en gekozen actiepunten toegelicht en diverse sport- en beweegaanbieders hebben zich inmiddels aangesloten bij de uitvoering hiervan. Samen met de intentieverklaringen van al deze uitvoerende partijen, is het akkoord eind juni ingediend bij VSG.

Lees het Lokaal Sport- en Beweegakkoord >


Tijd voor de uitvoering
Daarmee is het tijd voor de uitvoering. Iedere vereniging, organisatie en inwoner van Zeewolde wordt uitgenodigd om hier een rol in te spelen. Wie een goed gefundeerd plan heeft kan hier ondersteuning in ontvangen. Hiervoor is een uitvoeringsbudget beschikbaar van € 20.000 per jaar voor de periode 2020-2022.

Naast het uitvoeringsbudget is er nog budget beschikbaar voor deskundigheidsbevordering, scholing en begeleiding. Lees meer

Begeleidingsteam
De uitvoering van het Sport- en Beweegakkoord wordt begeleid door een zogenaamd begeleidingsteam. Naast het toezien op de uitvoering is het team verantwoordelijk voor de inzet en toekenning van uitvoeringsbudget. Lees meer > 

Heeft u vragen? Wij nodigen u uit om een mail te sturen naar info@sportencultuurzeewolde.nl voor het maken van een (video)belafspraak met iemand van de begeleidingsgroep. Op een zelf gekozen moment.


Lees verder
- Lokaal Sport en Beweegakkoord Zeewolde
- Uitvoering
- Begeleidingsteam 

Uitvoering

Begeleidingsteam

Sport- en beweegakkoord