Verenigingsondersteuning

Inleiding

De gemeente Zeewolde wil de sportverenigingen ondersteunen. De gemeente biedt de verenigingen advies en ondersteuning, zodanig dat de verenigingen op de langere termijn zelfstandig blijven functioneren en hen versterken in hun maatschappelijk rol.

Aanbod

Wij ondersteunen verenigingen door:

  • Te investeren in goed contact met elkaar
  • Recente informatie en maatschappelijke thema's door te geven en waar mogelijk samen met de sportvereniging  ondersteunen om hier vorm aan te geven.
  • In te spelen op behoeften van vereniging

Naast ondersteuning van de buurtsportcoach is er ook een aanbod van services vanuit het sportakkoord.  Er zijn ruim 250 services beschikbaar, deze worden vorm gegevne in een training, workshop of begeleidingstraject. Een paar voorbeelden van thema’s die beschikbaar zijn: 

  • Ledenbinding
  • Sociaal veilige sportomgeving
  • Inclusie en diversiteit
  • Sportspecifieke opleidingen vanuit de bonden

Heeft u interesse in een training/ workshop, neem dan contact op met Martje van den Bosse.  Als de vraag of richting duidelijk is kan er gekeken worden of hier een passende service beschikbaar voor is.

U kunt hiervoor contact opnemen met Martje van den Bosse via email
Bellen of appen mag ook naar 06 10255891

Vitaliteitsscan