Verenigingsondersteuning

Inleiding

De gemeente Zeewolde wil de sportverenigingen ondersteunen. De gemeente biedt de verenigingen advies en ondersteuning, zodanig dat de verenigingen op de langere termijn zelfstandig blijven functioneren en hen versterken in hun maatschappelijk rol.

Aanbod

Wij ondersteunen verenigingen door:
• te investeren in goed contact met elkaar
• recente informatie en maatschappelijke thema's door te geven en waar mogelijk samen met de sportvereniging vorm aan geven.
• aandacht te geven aan actuele thema's waaronder 'positief coachen', maar ook samenwerken met vrijwilligers.
• mee te helpen bij het opvangen van nieuwe doelgroepen, waaronder mensen met een beperking en senioren
• in te spelen op behoeften van vereniging
• beleid van de gemeente ondersteunen en afstemmen 

Vitaliteitsscan