Vluchtelingen Oekraïne

Er zijn vanuit de Oekraïne veel mensen op de vlucht. Inmiddels zijn er in Zeewolde al meerdere vluchtelingen gehuisvest. Deze mensen gaan mogelijk langere tijd deel uitmaken van onze samenleving.

Sport & Cultuur is een mooi middel om op verschillende manieren hier positief aan bij te dragen. Meedoen met Sport, Cultuur, of hierin ondersteunen als vrijwilliger, helpt bij hun taalontwikkeling en levert contacten op met mensen buiten de opvangplek.

Bent u of kent u iemand die wil sporten bij een Zeewolder sportvereniging? Dan kunt u een mail sturen naar info@sportencultuurzeewolde.nl

U kunt ook contact met ons opnemen als u een activiteit aanbiedt die opensteld word voor deze doelgroep. Dan voegen wij die graag toe aan het aanbod.