Sport- en beweegakkoord

Inleiding

Uitvoering Sport- en beweegakkoord

Door middel van uitvoeringsbudget

Voor het realiseren van de ambities en actiepunten uit het Nationale Sportakkoord heeft de rijksoverheid uitvoeringsbudget beschikbaar gesteld. Voor de gemeente Zeewolde is dat € 20.000,- per jaar voor de periode 2020-2022. Het gaat hierbij om geoormerkt budget dat nergens anders aan besteed kan worden.
Naast het uitvoeringsbudget zijn er tal van zogenaamde services beschikbaar gericht op ondersteuning en deskundigheidsbevordering.

Indienen van een projectidee
Heeft u een projectidee dat aansluit bij het Sport- en Beweegakkoord en wilt u aanspraak maken op uitvoeringsbudget? Maak een projectplan of actieplan waarin u in het kort onderbouwd waarom u graag in aanmerking wil komen voor uitvoeringsbudget. Lees meer >

Services

Voor de ondersteuning van verenigingen is budget beschikbaar in de vorm van deskundigheidsbevordering, begeleiding en scholing. Hieronder ziet u een overzicht van de mogelijkheden. Wilt u zich aanmelden? Stuur een mail naar info@sportencultuurzeewolde.nl.

Contact
Heeft u vragen? Stuur een mail naar info@sportencultuurzeewolde.nl voor het maken van een (video)belafspraak met iemand van de begeleidingsgroep.

Downloads

Sport- en beweegakkoord Zeewolde