Vitaliteitsscan

Lokaal Sport- en Beweegakkoord

Hoe vitaal is jullie vereniging?

Vitale verenigingen zijn niet alleen actief en financieel stabiel, maar ook in staat om zich aan te passen aan veranderende omstandigheden. Met de vitaliteitsscan wordt inzichtelijk gemaakt hoe de sportvereniging of -club er voor staat. Aan de orde komt het sportaanbod, ledenopbouw, financiën, maar ook de veerkracht en flexibliteit. Aan de hand van de resultaten ontvangt de vereniging concrete adviezen om mee aan de slag te gaan. 


Wat levert het op?
De vitaliteitsscan biedt handvaten voor het te voeren beleid. Waar ligt voor de vereniging de grootste winst, wat is voor nu even minder belangrijk? Bovendien helpt de scan voor het gericht inzetten van ondersteuning. Vanuit het zogenaamde sportakkoord zijn er uiteenlopende services beschikbaar waarmee verenigingen op weg kunnen worden geholpen. Daarnaast kan de Buurtsportcoach helpen in het leggen van verbindingen of het bijeenbrengen van sportaanbieders die zichzelf voor eenzelfde uitdaging zien staan.


Hoe werkt het?
De vitaliteitsscan wordt mogelijke gemaakt vanuit het o.a. het budget Lokale Sportakkoord en is beschikbaar voor alle sportverenigingen en -clubs in Zeewolde. De uitvoering vindt plaats in samenwerking met Sportservice Flevoland en bestaat uit o.a. een interview waarin een vragenlijst wordt doorlopen, gevolgd door een advies waarin ook het buurtsportteam zal worden betrokken. Om in aanmerking te komen voor een vitaliteitsscan kunnen verenigingen een mail sturen naar m.volk@zeewolde.nl. Een voorwaarde is dat verenigingen met tenminste 2 bestuursleden of kader deelnemen aan de scan en de interviewers vooraf voorzien van enige basisinformatie.

Uiteraard blijft alle informatie vertrouwelijk en in goede handen. Er zijn nog 3 gratis scans beschikbaar, mits in 2021 aangevraagd. Mocht de belangstelling groot zijn dan zal worden overwogen om volgend jaar opnieuw budget in te zetten voor deze ondersteuningsvorm.